Våre verdier

 Åpne

Vi ønsker å dele av vår kompetanse med våre kunder og våre medarbeidere.

 

 Inkluderende

Vi skal være inkluderende overfor medarbeiderne som er ansatt i bedriftene vi jobber med. 

Til å stole på

Et åpent og inkluderende samarbeid får vi når vi har gjensidig tillit – mellom våre egne medarbeidere og medarbeiderne som jobber hos våre kunder. Tillit kommer fra ærlig og redelig kommunikasjon, høy yrkesstolthet, og at vi står for det vi mener.

For oss i Butler har disse verdiene vist seg bærekraftige i både storm og stille. I mer enn 10 år har vi hjulpet industrien i Norge og i utlandet med å øke sin konkurransekraft. Dette har vi gjort gjennom å utvikle, produsere og installere smartere løsninger. Å dele kompetanse og forståelse gir utmerkede resultater.

nb_NO