styrk din konkurransekraft

Kundehistorier

De fleste framskritt i industrien har kommet når ting har blir gjort enklere, raskere og bedre. Når kjente oppgaver løses på en ny måte.

I dag finnes det enorme muligheter til å forenkle prosesser, redusere tidsbruk, øke sikkerheten og styrke konkurransekraften. En av nøklene er økt bruk av automatisering – les mer om noen brukeropplevelser nedenfor.

NIPPER AGV

I løpet av våren 2020 gjennomførte vi et prosjekt hos en kunde i Norge. Der har bedriften installert Nipper mobilrobot for transport av paller som en del av sin produksjonsløsning.

EVA robot installert hos Qualitetch i UK

Som et voksende selskap med stadig større kunder og markeder, var Qualitetch på jakt en måte å doble produksjonen – uten å doble antall ansatte eller øke til to skift.

Automatisering av oppgaver Aluhak Systems

«Oljesmellen gjorde at vi bestemte oss for å utvikle for framtiden», forklarer Bergmann. Vi la en plan som gikk på å finne måter å automatisere produksjonen på. Kunne vi bruke bedre og smartere teknologi for å gjøre ting mest mulig rasjonelt?

nb_NONorwegian