Nipper AGV (Automated Guided Vehicle)

I løpet av våren 2020 gjennomførte vi et prosjekt hos en av våre kunder i Norge. Bedriften installerte Nipper mobilrobot for transport av paller som en del av sin produksjonsløsning.

Bedriften ville teste effekten av å bruke en mobilrobot for å hente og levere paller som står på gulv. Under prosjektet ble paller som ble palletert av robot hentet og levert til pakkestasjon.

The solution

Nipper ble brukt til å kjøre «postrute» der operatørene i fabrikken bestilte varer som ble plassert på pall. Deretter hentet Nipper pallen og stanset underveis, slik at de som hadde bestilt varer kunne plukke dette av pallen.

Opplæring og fremdrift

Vi leverte Nipper og sto for opplæring og full integrering. Kurset ble gjennomført i kundens lokaler, og det var viktig at brukerne av Nipper fikk god forståelse av prinsippene for bruk av Nipper.

Vår filosofi er at kunden selv skal overta og styre driften av Nipper etter at opplæring og en ukes integrasjonsstøtte er gjennomført. Dette fungerte helt etter planen, og operatørene kunne raskt styre produksjonen og bruken av Nipper pallerobot på en enkel måte.

Programvare

Vi har utviklet en egen programvare, Allintegration, som på en enkel måte lar brukerne generere oppdrag og lager nye ruter. Det hele styres enkelt ved bruk av nettbrett.

integrasjonsløsning

Etter prosjektet sitter brukerne hos kunden med inngående kompetanse om Nipper AGV  (Automated Guided Vehicle) og vår integrasjonsløsning.

Integrering av mobilrobot for transport av paller får stadig større fokus. Det er ingen grunn til at bedrifter ikke skal satse på dette; hvorfor skal bedriften bruke ressurser på å transportere paller når de egentlig skal bruke ressursene på å produsere varer? Palletransport kan enkelt automatiseres.

en_US