Hvordan øke produksjonseffektiviteten?

Effektiv produksjon handler mange ganger om andre ting enn selve bearbeiding av produktet. Ofte er håndtering av produktene det som er mest krevende, og da særlig etter at de er ferdig emballert.

 

En effektiv håndtering av emballerte varer, som omfatter palletering og beskyttelse av pallene er ofte det som blir automatisert sist. Ved å installere en palleteringscelle med robot og en effektiv strekkhettemaskin for pallene er mye gjort.  Når man i tillegg installerer en AGV-løsning for transport av pallene mellom stasjonene og deretter direkte til lager, er plutselig hele prosessen automatisert.

Fram til nå har det vært vanlig med enten baner mellom stasjonene eller en manuell håndtering av paller. Ulempen med å benytte baner er at det kan være plasskrevende, og videre er det veldig lite fleksibelt.

Ved å benytte AGV mellom stasjonene oppnås en unik fleksibilitet, og det er lett å gjøre endringer i vareflyten.

Butler Solutions er totalleverandør av system for håndtering av varer og paller.

Våre løsninger sparer gulvareal, og sørger også for besparelser i plast- og energiforbruk.

en_US