«Full gass i krisetider» – utfordringer og muligheter

Operatørkonferansen i Stavanger 22. – 23. november «Full gass i krisetider»

 

Siden 2003 har toppledere i oljeselskapene på norsk sokkel samles hvert år i november for å presentere detaljerte planer for videre aktivitet. Det gir leverandører og andre interesserte en unik oversikt over forretningsmuligheter, og skaper et verdifullt grunnlag for planlegging av egen drift.

Dagens bakteppe er historisk global uro som følge av krig og pandemi, høy oljepris, kamp om ekspertisen, økte varekostnader, konsolidering, alternative energiformer, skjerpede utslippskrav og strekte leverandørkjeder. Samtidig skal en rekke nye planer for utbygging og drift sendes inn til myndighetene før nyttår. På konferansen i november samles hele 16 toppsjefer i oljeselskaper på norsk sokkel til diskusjon om TEKNISKE UTFORDRINGER OG KOMMERSIELLE MULIGHETER PÅ NORSK SOKKEL.

Vi deltar med vår kompetanse innen offshore løsninger. Vi er erfarne leverandører av installasjonshjelpemidler og undervannsverktøy til offshore og maritim industri. Vi leverer kostnadseffektive løsninger i tett samarbeid med kundene.

Klikk her for å se filmen om installasjonshjelpemidler og undervannsverktøy til offshore og maritim industri.

en_US