Industriroboter som samarbeider med mennesker.

Butler har bare fått lovord for automasjonsløsningen med to roboter som samarbeider, hvor den ene også samarbeider med mennesker. Roboten samarbeider med Nipper mobilrobot og vil spare Gyproc AS for mange arbeidstimer hver dag. Konseptet ble plukket ut i sterk internasjonal konkurranse. «Dette er den beste løsningen i vår produksjon», forteller Alstad, prosjektleder for Gyproc.

Gyproc (Saint-Gobain byggevarer) ønsket å automatisere deler av produksjonen av gipsplater. Løsningen brukes i produksjonslinja. Kontrakten de inngikk med Butler er fulltreffer for det konseptet og hovedmål Butler har – nemlig å hjelpe virksomheter å finne og sette i gang automatiserte løsninger med roboter i industriell automasjon. 

Det unike med konseptet er at roboten samarbeider med mennesker. Hovedmennene bak konseptet er Sigurd Falmår og Øyvind Voster. «Vi har også solgt et lignende konsept til Finland under koronatiden, noe som viser at demonstrasjoner og inngåelse av kontrakter faktisk i stor grad kan skje via streaming», forteller Sigurd Falmår.

Gyproc produserer gipsplater (les mer her)

For å håndtere platene ute på byggeplass og i butikk bruker de labanker (en type lister) for å flytte på stablene med gipsplater.

Nipper AGV transporterer pallene med labanker fra lageret og bort til roboten. Roboten mater labanker inn i produksjonssystemet for å legge mellom gipsplatene. Roboten styrer og kommuniserer oppdraget til Nipper, som jobber sammen med mennesker.

En godt fornøyd kunde er den beste testen for oss! Se filmen på YouTube:

https://youtu.be/-srbiHx2dlM

Vil din bedrift kunne ha nytte av dette? Ta gjerne kontakt for å finne løsninger som tilpasses akkurat deres behov.

en_US