Kundetilpasset ombygging av Nipper AGV for optimal palletransport.

En av våre fremtidsrettede kunder, som driver en stor produksjonsvirksomhet med et betydelig behov for palletransport, har nylig tatt steget mot automatisering ved å investere i flere Nipper AGV mobilroboter. Disse robotene er designet for å effektivisere palletransporten både internt i produksjonsprosessen og eksternt etter ferdigstillelse av produkter. 

Nipper AGV-ene imponerer med sin intelligente tilnærming til palletransport, som gjør det unødvendig å gjøre omfattende endringer i arbeidsområdene. Ved å utnytte eksisterende strukturer og konturer som referansepunkter for navigasjon, gir disse robotene en fleksibel tilpasning av kjøreruter og hente-/avleveringsposisjoner etter behov. Selv om det kan ta litt tid å finjustere kjørerutene i oppstartsfasen, er resultatet en betydelig økning i effektiviteten.  

Selv om implementeringen av Nipper AGV-ene gikk relativt smertefritt, oppstod det noen uventede utfordringer i form av paller som ikke passet helt til standardinnstillingene. Ved nærmere undersøkelser fant vi at noen av kundens egenproduserte paller hadde unike spesifikasjoner som ikke var blitt kommunisert på forhånd. Dette førte til behovet for en ombygging av mobilrobotene for å sikre en smidig integrasjon.  

Etter grundig analyse og kundens ønske om å tilpasse lastepunktet til en spesifikk høyde, tok vi utfordringen på strak arm. Vi gjennomførte en omfattende ombygging av tre av Nipper AGV-ene, inkludert tilpasninger av hjulfester og justering av lastepunktet. Til tross for noen utfordringer underveis, som blant annet tilpasning av laderkompatibilitet og kalibreringsverktøy, er vi glade for å melde at vi har lykkes med å levere modifiserte AGV-er som møter kundens spesifikasjoner.  

For mer informasjon om hvordan vi kan optimalisere din bedrifts transportløsninger,

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

nb_NONorwegian