Subsea markør for ROV (fjernstyrt undervannsfarkost) 

Vi fikk en henvendelse fra et firma i Skottland som bl a spesialiserer seg på offshore-industrien. De var ute etter en løsning på hvordan de skulle plassere markører for kabler på havbunnen ved hjelp av ROV (fjernstyrte undervannsfarkoster). Utfordringen er at når kabelen ligger over tid forsvinner den i havbunnen, og de ønsket å løse dette med markører for å vise hvor kabelen er. 

Behovsavklaring 

Etter behovsavklaring kom vi opp med en løsning som de ønsket å gå for. Løsningen er en subsea markør med åpning på undersiden slik at man ikke trenger å finne enden på den undersjøiske kabelen. Markøren er forbundet til en oppdriftsenhet (Subsea Buoyancy) via et tau. Oppdriftsenheten er selve markøren for kabelen.  

Rask levering med 3D-print 

Ett av våre konkurransefortrinn var at vi kunne levere raskt, og ikke minst at vi kunne 3D-printe verktøyet. Vi har god kunnskap og erfaring om hvordan råmaterialer skal brukes for å gi et pålitelig produkt.  

Subsea markøren er enkel å bruke for en ROV på grunn av sin lave vekt og sterke konstruksjon. Nøyaktigheten i produksjonen gjør den pålitelig i drift. Flere typer er tilgjengelige, og produktene er skalerbare for forskjellige størrelser eller tilpassede løsninger.

Oppdrift / buoyancy-kalkulasjoner 

Egenvekt, vanndybde og oppdriftskraft for subsea oppdrift / buoyancy materialer henger sammen. Desto dypere en vil gå, desto tyngre vil oppdriftsmaterialene være, og det fører til mindre oppdriftskraft. Det finnes flere materialer som kan motstå samme dybde, men med forskjellig egenvekt. Vi kjenner de beste materialene, som også med fordel kan benyttes på grunnere vanndyp på grunn av solide materialer og lav vekt. Vi har mange typer oppdrift som kan motstå alle dybder.  

Vil du vite mer om våre løsninger innen offshore? Ta kontakt her.

 

nb_NO