Å hente en kabel fra havbunnen kan være utfordrende når den er 300 meter lang og skal løftes opp til skipet. Faren er at den glipper når den er nesten oppe. Her er det viktig å ha et godt og sikkert grep om kabelen, ettersom vekten fra kabel øker jo nærmere overflaten kabelen kommer. Det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til operasjonen, både med hensyn til om kabelen vil følge med helt til overflaten, og tiden som brukes.  

Behovet til kunden var å reparere en kabel som lå på havbunnen. Løsningen ble å bruke en “Cable Gripper”, operert av ROV. Lengden på kabelen oversteg havdypet på 300 meter, og å hente denne opp ville resultere i sterke krefter i løftepunktet.
Takket være en dyktig leverandørindustri er slike utfordringer håndterbare, selv under tøffe forhold som er på norsk sokkel.

Dersom kabelen er kappet og skal fjernes eller repareres vil det bare være en glatt flate å gripe på, og det er fare for at gripeflaten vil gli.
Ved å benytte en kabelgriper vil en få kontroll på friksjonsflaten som trengs for å løfte kabelen helt opp til overflaten.

Selv om det er utviklet systemer for å håndtere kabler på store havdyp, må nye kreative løsninger finnes når uforutsette problem oppstår.

I vårt tilfelle løste vi dette ved å bruke våre erfaringer innen friksjonsteknologi. Utstyret ble designet og verifisert etter DNVs maritime standarder. Dette innebærer blant annet en fullskala test av utstyret før sertifisering, med langt høyere last enn forventet under operasjon av verktøy. En viktig del av denne sertifiseringen og testingen er å sikre at verktøyet har tilstrekkelig grep og ikke sklir. Dette er med på å skape forutsigbare og sikre operasjoner.

Vil du vite mer om våre løsninger innen offshore? Ta kontakt her.

nb_NONorwegian