Cable Friction Clamp – rask og kostnadseffektiv løsning

Vi er alltid ute etter smarte og lønnsomme løsninger for våre kunder. Både robotverktøy for tradisjonelle roboter i industrien, men også til ROV’er som jobber subsea. Gjenbruk av teknologi og åpenhet for bruk av ny teknologi kan gi store besparelser, både økonomisk og tidsmessig. 

Cable Friction Clamp som opereres av en ROV er en av disse løsningene.

I ett av våre prosjekter var problemstillingen å løfte en kabel fra havbunnen opp til overflaten, samt å lage en bøyebegrensning for å unngå kabel-deformasjon under ROV håndtering. 

I samarbeid med kunden så vi på flere løsninger, og endte opp med å bruke friksjonsteknologi som kan fjernstyres av en ROV på havbunnen. I tillegg til å lage en friksjons-løfteklamp for kabel, designet vi også et verktøy for å hindre at kabel ble ødelagt på grunn av for mye bøying.   

Løsningen vi landet på medførte at mye av delene kunne produseres ved hjelp av 3D-printer. 

Fordelene med dette var flere: 

  • Det ble raskt mulig å produsere prototyper, og prototypene viste seg å være så gode at det ble besluttet å produsere de ferdige delene også ved hjelp av 3D-printing.  
  • Det ble en enklere produksjonsløsning enn først antatt. 
  • Leveringstiden ble kortere.  
  • God tilgang på rett ingeniør- og verkstedkompetanse samt nærhet til produksjonen og erfaring fra tidligere prosjekt er avgjørende for et vellykket resultat og korte leveringstider, selv om løsningene det skal brukes på er prosjektspesifikke. 

Vil du høre mer om dette og lignede prosjekter så ta gjerne kontakt med oss!

nb_NO