Ser du etter smartere produksjonseffektivitet?

NEX Logistics Europe er logistikkleverandør og har avdelinger i mer enn 37 land. NEX er den utøvende partneren for Epson som tilbyr pallelagring og -håndtering, men også verdiøkende tjenester som bunting, merking, oppussing, ombygging, markedsføring, ompakking og merking. I årevis brukte NEX tolv innpakningsmaskiner til pallemballasje.

I Düsseldorf sitter Amador Perez Morene som senior prosjektleder. For et firma med høy aktivitet er automatisering en nøkkelfaktor. Amador har en klar forståelse for kraften i automatisering, og de fordeler Nipper AGV kan bidra med i produksjonen. «I 2018 startet vi vårt søk etter en bedre løsning». forteller Amador. » Vi ønsket å øke effektiviteten, bruke vårt gulvareal mer effektivt og redusere våre kostnader per pall.”

Produksjonseffektivitet med Dino Stretch Hood og Nipper AGV

Hos NEX er teknologi og image viktig. «Vi ønsker å være et eksempel for andre», sier han. «F3-produktserien har en ren, universell appell med vekt på å redusere plastavfall. De er helt klart det grønne valget i markedet».

Ifølge Amador har overgangen til DINO Stretch Hood også resultert i en reduksjon i antall maskiner. «NEX har gått fra 12 pallepakkere til kun DINO Stretch Hood», hevder han. «Enda en ny produksjonslinje for DINO Stretch Hood er allerede igangsatt. Selv bare med en DINO Stretch Hood har vi allerede sett en nedgang i sykefraværet – denne arbeidslinjen er veldig fysisk krevende. En DINO Stretch Hood trenger betydelig mindre plass enn tolv innpakningsmaskiner. «DINO Stretch Hood fungerer 24/7 og har en fast produksjonskapasitet», fortsetter Amador. – «Den utfører mange arbeidsprosesser på én gang. DINO Stretch Hood er den siste prosessen våre produkter går gjennom på lageret, og sparer oss både for plass og tid.»

Foruten to DINO Stretch Hood, bruker NEX også tre automatiserte palletransportører, Nipper AGV.  «De gir en fleksibel løsning for ulike oppgaver», hevder Amador. – Palletransportører pleide å være mer forstyrrende. Nå krever de knapt oppmerksomhet fra vaktpersonell utenfor produksjonsområdet.»

Hvorfor velge Butler?

Butler er integratør av Dino Stretch Hood og Nipper AGV i Norden og kan hjelpe deg å finne den beste løsningen for din bedrift. I dag finnes det enorme tekniske muligheter til å forenkle prosesser, redusere tidsbruk og å øke sikkerheten. Alle er elementer som bidrar til å styrke konkurransekraften.

Ved å kombinere Nipper AGV og Dino Stretch Hood får du en løsning som sparer håndtering. Nipper AGV kan både levere paller til DINO Stretch Hood, og hente pallene etter pakking. Ved å automatisere disse prosessene frigjøres tid, håndtering og potensielle skader.

Walk the Plant
Vi tilbyr vårt konsept «Walk the Plant» for å avdekke muligheter og begrensninger i din produksjon. Dette kan gjennomføres enten digitalt med hjelp av AR-teknologi – eller fysisk – alt etter dine ønsker.

nb_NO