Aluhak la en plan som gikk på å finne måter å automatisere produksjonen på. De var ute etter å finne en bedre og smartere teknologi for å gjøre ting mest mulig rasjonelt. De tenkte også at automatisering ville koste det samme i Polen som i Norge. Tanken om å flytte produksjonen hjem til Norge begynte å bli mer og mer tiltrekkende. Les mer om hvordan Allinvent var en samarbeidspartner i prosjektet.

 

nb_NO